ATB COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN ATB

ATB COMPANY là Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn AR GROUP, chuyên phân phối và sản xuất các loại tròng kính chất lượng cao, kính áp tròng, máy móc thiết bị ngành kính và lab gia công tròng kính HD theo công nghệ hiện đại từ Mỹ, Nhật Bản và các nước tiên tiến.

Vị Trí
Hình Thức
Địa Điểm

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh

Toàn Thời Gian

Hồ Chí Minh