DỊCH VỤ

Đạt chuẩn ISO cũng như tiêu chuẩn FDA của Mỹ và CE của Châu Âu

DỊCH VỤ TRÒNG KÍNH

Lab Gia Công

Cắt – Lắp Ráp Tròng

Nhuộm Màu Tròng

phủ tròng kính

Phủ Tròng Kính

DỊCH VỤ BẢO TRÌ & BẢO DƯỠNG

Bảo Trì & Bảo Dưỡng Máy Móc
Thiết Bị Phòng Khám

Bảo Trì & Bảo Dưỡng Máy Cắt
Lắp Ráp Tròng Kính

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Dịch Vụ Tư Vấn Sản Phẩm

– Máy móc
– Tròng kính

Tư Vấn Lắp Đặt Máy Móc Thiết Bị

– Phòng khám
– Phòng lab