Lưu trữ Danh mục: Tuyển Dụng

Brand Executive

1. Thu nhập: Thỏa thuận 2. Quyền lợi: Tham gia BHXH đầy đủ theo quy [...]

Merchandise Executive

Vị trí tuyển dụng: Merchandise Executive Địa điểm phỏng vấn: Trụ sở chính của Công [...]

Kỹ Thuật Viên Khúc Xạ

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Thuật Viên Khúc Xạ Địa điểm phỏng vấn: Trụ sở [...]

Kỹ sư điện/ Kỹ thuật phòng lab

Quyền lợi: Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định. Nghỉ Lễ/ Tết theo quy [...]